Logo

Lò xo AB Download

Tìm kiếm

CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU - GIÁ CẢ HỢP LÝ

Part Number

Sản Phẩm Đường Kính Đường Kính Trong Chiều Dài Hằng Số Hàng tồn kho Thời Gian Ship
D d L kgf/mm
AB10*20 10 5 20 7,50 Đang sản xuất 1 Ngày
AB10*25 10 5 25 6,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AB10*30 10 5 30 5,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AB10*35 10 5 35 4,29 Đang sản xuất 1 Ngày
AB10*40 10 5 40 3,75 Đang sản xuất 1 Ngày
AB10*45 10 5 45 3,33 Đang sản xuất 1 Ngày
AB10*50 10 5 50 3,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AB10*55 10 5 55 2,73 Đang sản xuất 1 Ngày
AB10*60 10 5 60 2,50 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*20 12 6 20 10,75 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*25 12 6 25 8,60 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*30 12 6 30 7,17 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*35 12 6 35 6,14 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*40 12 6 40 5,38 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*45 12 6 45 4,78 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*50 12 6 50 4,30 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*55 12 6 55 3,91 Đang sản xuất 1 Ngày
AB12*60 12 6 60 3,58 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*25 14 7 25 11,80 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*30 14 7 30 9,83 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*35 14 7 35 8,43 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*40 14 7 40 7,38 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*45 14 7 45 6,56 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*50 14 7 50 5,90 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*55 14 7 55 5,36 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*60 14 7 60 4,92 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*65 14 7 65 4,54 Đang sản xuất 1 Ngày
AB14*70 14 7 70 4,21 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*25 16 8 25 20,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*30 16 8 30 16,67 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*35 16 8 35 14,29 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*40 16 8 40 12,50 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*45 16 8 45 11,11 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*50 16 8 50 10,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*55 16 8 55 9,09 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*60 16 8 60 8,34 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*65 16 8 65 7,69 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*70 16 8 70 7,14 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*75 16 8 75 6,67 Đang sản xuất 1 Ngày
AB16*80 16 8 80 6,25 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*25 18 9 25 25,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*30 18 9 30 20,84 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*35 18 9 35 17,86 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*40 18 9 40 15,63 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*45 18 9 45 13,89 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*50 18 9 50 12,50 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*55 18 9 55 11,37 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*60 18 9 60 10,42 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*65 18 9 65 9,62 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*70 18 9 70 8,93 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*75 18 9 75 8,34 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*80 18 9 80 7,82 Đang sản xuất 1 Ngày
AB18*90 18 9 90 6,95 Đang sản xuất 1 Ngày
AB20*25 20 10 25 32,00 558 1 Ngày
AB20*30 20 10 30 26,67 652 1 Ngày
AB20*35 20 10 35 22,86 614 1 Ngày
AB20*40 20 10 40 20,00 673 1 Ngày
AB20*45 20 10 45 17,78 401 1 Ngày
AB20*50 20 10 50 16,00 665 1 Ngày
AB20*55 20 10 55 14,55 546 1 Ngày
AB20*60 20 10 60 13,33 576 1 Ngày
AB20*65 20 10 65 12,31 646 1 Ngày
AB20*70 20 10 70 11,43 523 1 Ngày
AB20*75 20 10 75 10,67 461 1 Ngày
AB20*80 20 10 80 10,00 475 1 Ngày
AB20*90 20 10 90 8,89 363 1 Ngày
AB20*100 20 10 100 8,00 521 1 Ngày
AB20*125 20 10 125 6,40 247 1 Ngày
AB25*25 25 12.5 25 49,00 333 1 Ngày
AB25*30 25 12.5 30 40,80 337 1 Ngày
AB25*35 25 12.5 35 35,00 280 1 Ngày
AB25*40 25 12.5 40 30,06 485 1 Ngày
AB25*45 25 12.5 45 27,20 404 1 Ngày
AB25*50 25 12.5 50 24,50 32 1 Ngày
AB25*55 25 12.5 55 22,30 49 1 Ngày
AB25*60 25 12.5 60 20,40 75 1 Ngày
AB25*65 25 12.5 65 18,80 160 1 Ngày
AB25*70 25 12.5 70 17,50 71 1 Ngày
AB25*75 25 12.5 75 16,30 47 1 Ngày
AB25*80 25 12.5 80 15,30 44 1 Ngày
AB25*90 25 12.5 90 13,60 77 1 Ngày
AB25*100 25 12.5 100 12,30 81 1 Ngày
AB25*125 25 12.5 125 9,80 239 1 Ngày
AB25*150 25 12.5 150 190 1 Ngày
AB27*25 27 13.5 25 58,00 171 1 Ngày
AB27*30 27 13.5 30 48,33 174 1 Ngày
AB27*35 27 13.5 35 41,43 72 1 Ngày
AB27*40 27 13.5 40 36,25 82 1 Ngày
AB27*45 27 13.5 45 32,22 99 1 Ngày
AB27*50 27 13.5 50 29,00 106 1 Ngày
AB27*55 27 13.5 55 26,36 101 1 Ngày
AB27*60 27 13.5 60 24,17 95 1 Ngày
AB27*65 27 13.5 65 22,31 22 1 Ngày
AB27*70 27 13.5 70 20,71 104 1 Ngày
AB27*75 27 13.5 75 19,33 91 1 Ngày
AB27*80 27 13.5 80 18,13 90 1 Ngày
AB27*90 27 13.5 90 16,11 102 1 Ngày
AB27*100 27 13.5 100 14,50 84 1 Ngày
AB27*125 27 13.5 125 11,60 104 1 Ngày
AB27*150 27 13.5 150 9,67 104 1 Ngày
AB30*25 30 15 25 72,00 164 1 Ngày
AB30*30 30 15 30 60,00 286 1 Ngày
AB30*35 30 15 35 51,43 168 1 Ngày
AB30*40 30 15 40 45,00 178 1 Ngày
AB30*45 30 15 45 40,00 97 1 Ngày
AB30*50 30 15 50 36,00 119 1 Ngày
AB30*55 30 15 55 32,72 163 1 Ngày
AB30*60 30 15 60 30,00 271 1 Ngày
AB30*65 30 15 65 27,69 376 1 Ngày
AB30*70 30 15 70 25,71 72 1 Ngày
AB30*75 30 15 75 24,00 196 1 Ngày
AB30*80 30 15 80 22,50 212 1 Ngày
AB30*90 30 15 90 20,00 135 1 Ngày
AB30*100 30 15 100 18,00 344 1 Ngày
AB30*125 30 15 125 14,40 83 1 Ngày
AB30*150 30 15 150 12,00 207 1 Ngày
AB30*175 30 15 175 10,28 192 1 Ngày
AB35*40 35 17.5 40 61,25 519 1 Ngày
AB35*45 35 17.5 45 54,44 600 1 Ngày
AB35*50 35 17.5 50 49,00 531 1 Ngày
AB35*55 35 17.5 55 44,54 498 1 Ngày
AB35*60 35 17.5 60 40,83 463 1 Ngày
AB35*65 35 17.5 65 37,69 504 1 Ngày
AB35*70 35 17.5 70 35,00 550 1 Ngày
AB35*75 35 17.5 75 32,67 560 1 Ngày
AB35*80 35 17.5 80 30,62 568 1 Ngày
AB35*90 35 17.5 90 27,22 297 1 Ngày
AB35*100 35 17.5 100 24,50 312 1 Ngày
AB35*125 35 17.5 125 19,60 304 1 Ngày
AB35*150 35 17.5 150 16,33 355 1 Ngày
AB35*175 35 17.5 175 14,00 312 1 Ngày
AB35*200 35 17.5 200 12,25 325 1 Ngày
AB40*50 40 20 50 64,00 203 1 Ngày
AB40*60 40 20 60 53,33 105 1 Ngày
AB40*70 40 20 70 45,71 4 1 Ngày
AB40*80 40 20 80 40,00 166 1 Ngày
AB40*90 40 20 90 35,55 150 1 Ngày
AB40*100 40 20 100 32,00 137 1 Ngày
AB40*125 40 20 125 25,60 90 1 Ngày
AB40*150 40 20 150 21,33 106 1 Ngày
AB40*175 40 20 175 18,28 77 1 Ngày
AB40*200 40 20 200 16,00 103 1 Ngày
AB40*250 40 20 250 12,80 93 1 Ngày
AB50*60 50 25 60 83,33 19 1 Ngày
AB50*70 50 25 70 71,42 30 1 Ngày
AB50*80 50 25 80 62,50 19 1 Ngày
AB50*90 50 25 90 55,55 Đang sản xuất 1 Ngày
AB50*100 50 25 100 50,00 14 1 Ngày
AB50*125 50 25 125 40,00 18 1 Ngày
AB50*150 50 25 150 33,33 12 1 Ngày
AB50*175 50 25 175 28,57 34 1 Ngày
AB50*200 50 25 200 25,00 22 1 Ngày
AB50*250 50 25 250 20,00 30 1 Ngày
AB50*300 50 25 300 16,66 17 1 Ngày
AB60*60 60 30 Đang sản xuất 1 Ngày
AB60*90 60 30 90 80,00 40 1 Ngày
AB60*100 60 30 100 72,00 37 1 Ngày
AB60*125 60 30 125 57,60 9 1 Ngày
AB60*150 60 30 150 48,00 35 1 Ngày
AB60*175 60 30 175 41,14 49 1 Ngày
AB60*200 60 30 200 36,00 111 1 Ngày
AB60*250 60 30 250 28,80 Đang sản xuất 1 Ngày
AB60*300 60 30 300 24,00 Đang sản xuất 1 Ngày

Sản Phẩm Liên Quan

TRIPLE S

Tell: +84-222-388-3015 Fax: +84-222-388-3012