Lò xo AH Dowload

Tìm kiếm

Loại
Đường Kính
Đường Kính Trong
Chiều Dài
Hằng Số

CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU - GIÁ CẢ HỢP LÝ

Part Number

Sản Phẩm Đường Kính Đường Kính Trong Chiều Dài Hằng Số Hàng tồn kho Thời Gian Ship
D d L kgf/mm
AH10*20 10 5 20 6,25 Đang sản xuất 1 Ngày
AH10*25 10 5 25 5,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AH10*30 10 5 30 4,16 Đang sản xuất 1 Ngày
AH10*35 10 5 35 3,57 Đang sản xuất 1 Ngày
AH10*40 10 5 40 3,15 Đang sản xuất 1 Ngày
AH10*45 10 5 45 2,77 Đang sản xuất 1 Ngày
AH10*50 10 5 50 2,50 Đang sản xuất 1 Ngày
AH10*55 10 5 55 2,27 Đang sản xuất 1 Ngày
AH10*60 10 5 60 2,08 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*20 12 6 20 8,90 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*25 12 6 25 7,10 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*30 12 6 30 5,97 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*35 12 6 35 5,11 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*40 12 6 40 4,47 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*45 12 6 45 3,98 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*50 12 6 50 3,58 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*55 12 6 55 3,25 Đang sản xuất 1 Ngày
AH12*60 12 6 60 2,98 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*25 14 7 25 9,83 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*30 14 7 30 8,19 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*35 14 7 35 7,02 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*40 14 7 40 6,14 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*45 14 7 45 5,46 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*50 14 7 50 4,91 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*55 14 7 55 4,46 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*60 14 7 60 4,09 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*65 14 7 65 3,78 Đang sản xuất 1 Ngày
AH14*70 14 7 70 3,51 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*25 16 8 25 12,83 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*30 16 8 30 10,69 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*35 16 8 35 9,16 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*40 16 8 40 8,02 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*45 16 8 45 7,12 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*50 16 8 50 6,41 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*55 16 8 55 5,83 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*60 16 8 60 5,34 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*65 16 8 65 4,93 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*70 16 8 70 4,58 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*75 16 8 75 4,20 Đang sản xuất 1 Ngày
AH16*80 16 8 80 4,01 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*25 18 9 25 16,16 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*30 18 9 30 13,47 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*35 18 9 35 11,54 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*40 18 9 40 10,10 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*45 18 9 45 8,98 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*50 18 9 50 8,08 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*55 18 9 55 7,34 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*60 18 9 60 6,73 175 1 Ngày
AH18*65 18 9 65 6,21 175 1 Ngày
AH18*70 18 9 70 5,77 195 1 Ngày
AH18*75 18 9 75 5,33 266 1 Ngày
AH18*80 18 9 80 5,05 Đang sản xuất 1 Ngày
AH18*90 18 9 90 4,50 180 1 Ngày
AH20*25 20 10 25 20,00 206 1 Ngày
AH20*30 20 10 30 16,66 130 1 Ngày
AH20*35 20 10 35 14,28 163 1 Ngày
AH20*40 20 10 40 12,50 158 1 Ngày
AH20*45 20 10 45 11,11 273 1 Ngày
AH20*50 20 10 50 10,00 283 1 Ngày
AH20*55 20 10 55 9,09 217 1 Ngày
AH20*60 20 10 60 8,33 162 1 Ngày
AH20*65 20 10 65 7,69 240 1 Ngày
AH20*70 20 10 70 7,14 Đang sản xuất 1 Ngày
AH20*75 20 10 7 6,60 281 1 Ngày
AH20*80 20 10 80 6,25 251 1 Ngày
AH20*90 20 10 90 5,55 49 1 Ngày
AH20*100 20 10 100 5,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AH22*25 22 11 35 24,00 386 1 Ngày
AH22*30 22 11 30 20,13 304 1 Ngày
AH22*35 22 11 35 17,30 Đang sản xuất 1 Ngày
AH22*40 22 11 40 15,10 Đang sản xuất 1 Ngày
AH22*45 22 11 45 13,40 213 1 Ngày
AH22*50 22 11 50 12,08 204 1 Ngày
AH22*55 22 11 55 10,90 198 1 Ngày
AH22*60 22 11 60 10,06 202 1 Ngày
AH22*65 22 11 65 9,20 201 1 Ngày
AH22*70 22 11 70 8,63 212 1 Ngày
AH22*75 22 11 75 8,00 213 1 Ngày
AH22*80 22 11 80 7,55 217 1 Ngày
AH22*90 22 11 90 6,71 214 1 Ngày
AH22*100 22 11 100 6,04 203 1 Ngày
AH22*125 22 11 125 4,83 214 1 Ngày
AH25*25 25 12,5 25 31,20 409 1 Ngày
AH25*30 25 12,5 30 25,97 206 1 Ngày
AH25*35 25 12,5 35 22,50 48 1 Ngày
AH25*40 25 12,5 40 19,47 192 1 Ngày
AH25*45 25 12,5 45 17,40 401 1 Ngày
AH25*50 25 12,5 50 15,58 203 1 Ngày
AH25*55 25 12,5 55 14,20 197 1 Ngày
AH25*60 25 12,5 60 12,98 201 1 Ngày
AH25*65 25 12,5 65 12,00 166 1 Ngày
AH25*70 25 12,5 70 11,13 426 1 Ngày
AH25*75 25 12,5 75 10,40 169 1 Ngày
AH25*80 25 12,5 80 9,73 200 1 Ngày
AH25*90 25 12,5 90 8,65 187 1 Ngày
AH25*100 25 12,5 100 7,79 Đang sản xuất 1 Ngày
AH25*125 25 12,5 125 6,23 141 1 Ngày
AH27*25 27 13,5 25 36,40 159 1 Ngày
AH27*30 27 13,5 30 30,41 172 1 Ngày
AH27*35 27 13,5 35 26,20 190 1 Ngày
AH27*40 27 13,5 40 22,81 355 1 Ngày
AH27*45 27 13,5 45 20,30 102 1 Ngày
AH27*50 27 13,5 50 18,25 89 1 Ngày
AH27*55 27 13,5 55 16,50 304 1 Ngày
AH27*60 27 13,5 60 15,20 314 1 Ngày
AH27*65 27 13,5 65 14,00 244 1 Ngày
AH27*70 27 13,5 70 13,03 321 1 Ngày
AH27*75 27 13,5 75 12,10 110 1 Ngày
AH27*80 27 13,5 80 11,40 336 1 Ngày
AH27*90 27 13,5 90 10,13 320 1 Ngày
AH27*100 27 13,5 100 9,12 90 1 Ngày
AH27*125 27 13,5 125 7,30 266 1 Ngày
AH27*150 27 13,5 150 6,08 183 1 Ngày
AH30*25 30 15 25 45,00 519 1 Ngày
AH30*30 30 15 30 37,50 605 1 Ngày
AH30*35 30 15 35 32,4 485 1 Ngày
AH30*40 30 15 40 28,12 49 1 Ngày
AH30*45 30 15 45 25,00 321 1 Ngày
AH30*50 30 15 50 22,50 158 1 Ngày
AH30*55 30 15 55 20,40 277 1 Ngày
AH30*60 30 15 60 18,75 428 1 Ngày
AH30*65 30 15 65 17,30 181 1 Ngày
AH30*70 30 15 70 16,07 312 1 Ngày
AH30*75 30 15 75 15,00 328 1 Ngày
AH30*80 30 15 80 14,06 318 1 Ngày
AH30*90 30 15 90 12,50 283 1 Ngày
AH30*100 30 15 100 11,25 178 1 Ngày
AH30*125 30 15 125 9,00 292 1 Ngày
AH30*150 30 15 150 7,50 320 1 Ngày
AH30*175 30 15 175 6,42 Đang sản xuất 1 Ngày
AH35*40 35 17,5 40 38,22 209 1 Ngày
AH35*45 35 17,5 45 33,98 203 1 Ngày
AH35*50 35 17,5 50 30,58 287 1 Ngày
AH35*55 35 17,5 55 27,80 193 1 Ngày
AH35*60 35 17,5 60 25,48 202 1 Ngày
AH35*65 35 17,5 65 23,53 286 1 Ngày
AH35*70 35 17,5 70 21,84 183 1 Ngày
AH35*75 35 17,5 75 20,39 179 1 Ngày
AH35*80 35 17,5 80 19,11 132 1 Ngày
AH35*90 35 17,5 90 16,99 145 1 Ngày
AH35*100 35 17,5 100 15,29 160 1 Ngày
AH35*125 35 17,5 125 12,23 155 1 Ngày
AH35*150 35 17,5 150 10,19 159 1 Ngày
AH35*175 35 17,5 175 8,73 95 1 Ngày
AH35*200 35 17,5 200 7,64 97 1 Ngày
AH40*50 40 20 50 40,00 287 1 Ngày
AH40*60 40 20 60 33,33 129 1 Ngày
AH40*70 40 20 70 28,57 78 1 Ngày
AH40*80 40 20 80 25,00 213 1 Ngày
AH40*90 40 20 90 22,22 116 1 Ngày
AH40*100 40 20 100 20,00 209 1 Ngày
AH40*125 40 20 125 16,00 64 1 Ngày
AH40*150 40 20 150 13,33 100 1 Ngày
AH40*175 40 20 175 11,42 116 1 Ngày
AH40*200 40 20 200 10,00 147 1 Ngày
AH40*250 40 20 250 8,00 120 1 Ngày
AH50*60 50 25 60 52,08 50 1 Ngày
AH50*70 50 25 70 44,64 46 1 Ngày
AH50*80 50 25 80 39,06 52 1 Ngày
AH50*90 50 25 90 34,72 51 1 Ngày
AH50*100 50 25 100 31,25 30 1 Ngày
AH50*125 50 25 125 25,00 52 1 Ngày
AH50*150 50 25 150 20,83 53 1 Ngày
AH50*175 50 25 175 17,85 49 1 Ngày
AH50*200 50 25 200 15,62 15 1 Ngày
AH50*250 50 25 250 12,50 45 1 Ngày
AH50*300 50 25 300 10,41 34 1 Ngày
AH60*70 60 30 70 64,28 Đang sản xuất 1 Ngày
AH60*80 60 30 80 56,25 Đang sản xuất 1 Ngày
AH60*90 60 30 90 50,00 33 1 Ngày
AH60*100 60 30 100 45,00 32 1 Ngày
AH60*125 60 30 125 36,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AH60*150 60 30 150 30,00 30 1 Ngày
AH60*175 60 30 175 25,71 34 1 Ngày
AH60*200 60 30 200 22,50 Đang sản xuất 1 Ngày
AH60*250 60 30 250 18,00 Đang sản xuất 1 Ngày
AH60*300 60 30 300 15,00 Đang sản xuất 1 Ngày

Sản Phẩm Liên Quan

TRIPLE S

Tell: +84-222-388-3015 Fax: +84-222-388-3012