Logo

LÒ XO HONDA

Automaker 

Types of Car  

Manufacturing year

Inventory

HONDA

ACCORD MK5  CB/CD (K7) 2.0

1993~1997

By Order

HONDA

ACCORD MK6  CG1/5 (K9) 2.0

1998~2002

By Order

HONDA

ACCORD MK7 CM4/5 (K11) 2.0

2003~2007

By Order

HONDA

ACCORD MK8 CP2(K13) 2.0

2008~2012

By Order

HONDA

ACCORD MK9 CR2(K15) 2.4

2013~

By Order

HONDA

BRIO 1.2 /1.3 DD1/DD2

2012~2019

By Order

HONDA

BRV DG1

2015~

56

HONDA

CITY 3A2/3A3 1.5

1996~2002

By Order

HONDA

CITY GM2/3

2008~2013

By Order

HONDA

CITY GM6

2014~

112

HONDA

CIVIC MK5 EG (K6) 1.6

1988~1991

100

HONDA

CIVIC MK6 EK (K8) 1.6

1996~2000

By Order

HONDA

CIVIC MK7 ES (K10) 1.6

2000~2006

By Order

HONDA

CIVIC MK8 FD (K12) 1.8

2006~2011

88

HONDA

CIVIC MK8 FD (K12) SPORT 1.8

2006~2011

By Order

HONDA

CIVIC MK9 FB (K14) 1.8

2012~2015

By Order

HONDA

CIVIC MK9 FB (K14) 1.8 CHINA

2012~2015

By Order

HONDA

CIVIC MK10 FC (K16)

2015~

By Order

HONDA

CR-V  MK2 RD 2.0

2001~2006

By Order

HONDA

CR-V  MK3 RE 2.0

2007~2012

108

HONDA

CR-V  MK4 RM 2.0

2013~2016

108

HONDA

CR-V  MK5 RW

2017~

By Order

HONDA

CR-Z ZF1 1.5

2010~2016

By Order

HONDA

FIT / JAZZ MK1 GD 1.5

2001~2008

68

HONDA

FIT / JAZZ MK2 GE 1.5

2008~2013

By Order

HONDA

FIT / JAZZ MK3 GK 1.5

2014~

18

HONDA

Freed GB3  1.5

2008~2016

36

HONDA

HR-V / Vezel 1.5

2015~

64

HONDA

HR-V / Vezel 1.5

2015~

By Order

HONDA

HR-V 1.8

2016~

By Order

HONDA

Mobilio DD4  1.5

2014~

4

HONDA

ODYSSEY RB3 2.4   

2008~2013

By Order

 

 

Sản Phẩm Liên Quan

TRIPLE S

Tell: +84-222-388-3015 Fax: +84-222-388-3012